FAQ

Czy nacięcie krocza podczas porodu jest wskazane? Jak często się to robi?

Opinia na temat nacinania krocza podczas porodu nie może być jednoznaczna, ponieważ sam problem jest złożony. Niewątpliwie nacięcie krocza w wielu wypadkach jest korzystne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z dużym płodem (ponad 4 kg), czasem wymaga tego również dobro dziecka, np. gdy występują objawy świadczące o niedotlenieniu – wówczas nacięcie krocza znacznie przyspiesza II okres porodu i umożliwia maksymalnie wczesne przekazanie noworodka w ręce pediatry-neonatologa. Nie w każdym przypadku nacięcie krocza jest konieczne, w niektórych jednak sytuacjach jest jak najbardziej właściwe, a nawet pożądane.

Czy znieczulenie zewnątrzoponowe porodu jest korzystne? Jakie mogą być ewentualne powikłania?

Znieczulenie zewnątrzoponowe (ZZO) ma na celu łagodzenie bólu porodowego i jest procedurą bezpieczną, jeżeli jest wykonywane przez doświadczonego anestezjologa. Muszą być jednak spełnione określone warunki. Czas zastosowania ZZO w czasie porodu musi być właściwie wybrany i ostateczną decyzję o rozpoczęciu ZZO podejmuje lekarz położnik sprawujący nadzór nad porodem. Zbyt wczesne rozpoczęcie znieczulenia może spowolnić lub wręcz zatrzymać poród, odwrotnie – zbyt późne może być przyczyną przedłużenia II okresu porodu co może odbić się niekorzystnie na stanie noworodka.
Generalnie ZZO jest bezpieczne i w wielu przypadkach naprawdę godne polecenia, zwłaszcza w przypadku „trudnego” porodu i u kobiet z małą tolerancją bólu.

Co to jest badanie USG „genetyczne”?

Jest to badanie USG mające na celu wykrycie wad genetycznych płodu i polega na wyszukiwaniu tzw. markerów choroby genetycznej. Jednym z takich markerów jest ocena przezierności karkowej (nuchal translucency - NT) i właściwym momentem do wykonania tego badania jest 11-14 tydzień ciąży.
Należy jednak pamiętać, że nieprawidłowe wartości NT jedynie sugerują podwyższone ryzyko istnienia wady genetycznej (np. zespołu Downa), ale możliwe są również inne możliwości np.: zaburzenia hemodynamiczne, wady serca płodu, zespół przetoczenia krwi między płodami (w przypadku ciąży bliźniaczej). Ostatnio modnym markerem stało się badanie na obecność kości nosowej. Należy jednak podkreślić, że podczas każdego badania USG ciąży, również w II połowie ciąży - płód badany jest pod kątem różnego rodzaju wad wrodzonych, w tym również genetycznych. Dlatego nie można powiedzieć, że badanie w 12 tygodniu ciąży jest „genetyczne”, a np. w 32 tygodniu już nie jest