Przebieg kariery zawodowej

1977 – 83 studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie

1987 r. specjalizacja I stopnia,

1992 r. specjalizacja II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa.

2002 r. tytuł doktora nauk medycznych z rąk Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka na podstawie rozprawy doktorskiej p.t. :” Ocena prokreacji u kobiet z toczniem rumieniowatym układowym”.

Od 2005 roku pracuje w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie (szpital przy ul. Madalińskiego 25).

Obecnie pełnię funkcję koordynatora bloku porodowego. Prowadzę również zajęcia dydaktyczne w ramach położnictwa i ginekologii dla studentów Uczelni Łazarskiego