Wykaz publikacji

1. J.LISAWA, E.Lepczyńska, B.Chazan, M.Troszyński. Trends of prematurity in Poland in the years 1983 –1992. Klin Perinatol Gin 1994, supl. 6:326

2. E.Lepczyńska, J.LISAWA, B.Chazan, M.Troszyński. Intrauterine growth retardation among newborns in some regions of Poland. Klin Perinatol Gin 1994, supl. 6:326

3. J. LISAWA. Medyczne aspekty ciąży powikłanej. W: Rodzina i Prokreacja, red. B. Chazan. Wydawnictwo Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie 1995:53-60

4. J. LISAWA. Przeciwciała antyfosfolipidowe w zaburzeniach rozrodu. Klin Perinat Ginekol. 1996;15:106-118

5. P.Żołnierczyk, J. LISAWA, A.Raczyński, P.Kubik, J.Leibschang, B.Chazan. Wstępne wyniki laparoskopowego leczenia niepłodności. Ginekol. 1997;68(6):517 – suplement z materiałami z XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Mikołajkach

6. P.Żołnierczyk, , A.Raczyński, J. LISAWA, B.Chazan. Early amniocentesis: transplacental needle passage safer than nontransplacental ?. – materiały z XV Światowego Kongresu FIGO w Kopenhadze, 1997

7. J. LISAWA, P.Żołnierczyk. Zastosowanie endoskopii w ginekologii. W: Ginekologia w praktyce lekarza rodzinnego, red. B Chazan. PZWL 1997:21:202-210

8. P.Żołnierczyk, J. LISAWA, A.Raczyński, P.Kubik, B.Chazan. Wyniki laparoskopowego leczenia niepłodności. Suplement z materiałami z IV Sympozjum „Ekologia prokreacji człowieka” w Lublinie, 1998

9. T.Laskowska-Klita, E.Szymczak, J. LISAWA, B. Chazan. Ocena dojrzałości płuc płodu przy użyciu testów biochemicznych. Medycyna Wieku Rozwojowego 1998;3(t.II)

10. J.LISAWA, H.Chwalińska-Sadowska, A.Jędryka-Góral, E.Klimczak, B.Chazan. Pregnancy outcome in SLE patients. Ann Rheum Dis. 1999. European League Against Rheumatism Congress; Abstracts:450

11. J.LISAWA, H.Chwalińska-Sadowska, A.Jędryka-Góral, E.Klimczak,
B.Chazan. Przebieg i zakończenie ciąży u chorych na toczeń rumieniowaty
układowy (TRU). Reumatol. 2000; 38

12. J.LISAWA, D.Pietrasik, J.Zwoliński, B.Gierowska. Doowodniowe podanie surfaktantu jako profilaktyka ZZO. Medycyna Wieku Rozwojowego 2003

13. J. LISAWA, L. Lewandowski. Przebieg i wyniki ciąży u kobiet z toczniem rumieniowatym układowym – analiza 42 przypadków. Klin Perinat Ginekol 2005;t 41