Szkolenia i staże w ośrodkach naukowych krajowych i zagranicznych:

1. W 1992 r. 3-miesięczny kurs nt. organizacji opieki nad matką i dzieckiem w Centre Internationale de l’Enfance w Paryżu.

2. W 1994 r. 1-tygodniowy kurs „ Opieka nad matką i dzieckiem” organizowany przez Central European Center for Health and Enviroment oraz Georgetown University of Washington w Balatonfoldwar, Węgry,

3. W 1995 r. 1-tygodniowy kurs „Ginekologia laparoskopowa” organizowany przez Akademię Medyczną w Warszawie i firmę Johnson- Johnson.

4. W 1995 r. 1-tygodniowe szkolenie pod kierunkiem prof. Kurta Semma w zakresie laparoskopii ginekologicznej w Klinice Ginekologicznej w Kiel, Niemcy.

5. W 1996 r. w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie 1-tygodniowy kurs „Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie i ginekologii” organizowany przez Albany Medical Center, Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne, oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

6. W 1996 r. w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie 1-tygodniowy „Intensywny kurs ginekologicznej chirurgii endoskopowej oraz pochwowej” organizowany przez Europejskie Centrum Szkolenia Praktycznego w Chirurgii Endoskopowej.

7. W 1996 r. 1-miesięczny staż kliniczny w Klinice Ginekologii i Położnictwa Szpitala Uniwersyteckiego w Louisville, Kentucky, USA.

8. W 1996 r. w Perigeux, Francja, 1-tygodniowy kurs w zakresie laparoskopii i histeroskopii organizowany przez tamtejsze Europejskie Centrum Szkolenia Praktycznego w Chirurgii Endoskopowej.

9. W 1997 r. 1-miesięczne szkolenie indywidualne w zakresie diagnostyki
ultrasonograficznej w położnictwie i ginekologii w Klinice Położnictwa i Ginekologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

10. W 2002 r. 2-miesięczne szkolenie indywidualne w zakresie laparoskopii ginekologicznej w Szpitalu Świętej Zofii w Warszawie.

11. W 2005 r. 3 – miesięczny staż w Klinice Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego pod kierunkiem prof. dr hab. med. Włodzimierza Baranowskiego

12. W 2005 r. kurs „ Chirurgiczne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet przy użyciu urządzenia IVS-04 (Obturator IVS Tunneler)” organizowany przez firmę Tyco i Klinikę Ginekologii WIM – Warszawa, ul. Szaserów 128

13. W 2005 r. kurs histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej organizowany Klinikę Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

14. W 2005 r. kurs „ Zaawansowane techniki laparoskopowe w ginekologii” organizowany przez Frauenklinik und Endoskopiezentrum Carl-Thiem-Klinikum w Cottbus, Klinikę Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, MEDIM oraz Karl Storz Endoskope.

15. W 2010 r. kurs „Diagnostyka prenatalna z elementami echokardiografii płodowej” organizowany przez Mazurską Szkołę Ultrasonografii w Wierzbie.

16. W 2014 r. kurs "USG gruczołów piersiowych" org Medycyna Praktyczna, Kraków

17. W 2015 r. kurs "Ultrasonografia piersi jako część kompleksowej diagnostyki chorób piersi" org. Europejskie Centrum Zdrowia Otwock

18. W 2020 r. kurs USG org The Fetal Medicine Foundation, London, UK - certyfikat nr 223193