BADANIE WOLNEGO DNA PŁODU. TEST SANCO.

W ostatnich latach pojawiła się możliwość wykonania badań genetycznych płodu, które choć są nieinwazyjne, a zatem całkowicie bezpieczne, to jednocześnie ich wyniki osiągają ponad 90 % pewność (w przypadku zespołu Downa nawet 99%). Jest to badanie wolnego DNA płodu. Polega ono na badaniu materiału genetycznego płodu ( a ściślej łożyska), który przedostał się do krwi matki. Do testu wystarczy jednorazowe pobranie od ciężarnej małej próbki krwi (już od 10 tygodnia ciąży). Wynik badania otrzymujemy po około 6 dniach. Przy pomocy tego testu można wykryć różnego rodzaju choroby genetyczne (w tym aberracje chromosomów). Przy okazji ustalona zostaje płeć dziecka.
Obecnie w Polsce dostępne są testy kilku różnych firm (Sanco, Nifty, Harmony).

Kod DNA