Rutynowe badania USG w ciąży fizjologicznej

Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

● w 11-14 tygodniu ciąży : pomiary biometryczne, ocena anatomii płodu, w tym
ocena przezierności karkowej (NT) * i kości nosowej (NB)
● w 20 tygodniu ciąży (18 – 22) : pomiary biometryczne (BPD, AC, HC, FL),
ocena budowy płodu (m.in. podstawowe badanie serca, ocena czaszki,
kręgosłupa, narządów wewnętrznych jamy brzusznej, kończyn), lokalizacja
łożyska, naczynia pępowiny
● w 30 tygodniu ciąży (28 – 32) : pomiary biometryczne (jak poprzednio) z
wyliczeniem szacunkowej wagi płodu, ocena budowy płodu (jak poprzednio)
budowa i lokalizacja łożyska, budowa naczyń pępowiny, ocena płynu
owodniowego (AFI)

* Nieprawidłowe wartości NT sugerują podwyższone ryzyko wystąpienia:
-/ aberracji chromosomalnych
-/ zaburzeń hemodynamicznych
-/ wad serca płodu
-/ zespołu przetoczenia krwi między płodami

Badanie USG